E-mail Print PDF

MAKLUMBALAS

Jurnal Manuskrip Melayu dan Peradaban Serantau diterbitkan oleh Pusat Kajian Manuskrip Alam Melayu, Universiti Teknologi MARA dengan kekerapan satu edisi setahun. Jurnal ini mengandungi makalah-makalah dalam bidang Manuskrip Melayu, Tulisan Jawi, Kearifan Tempatan, Tamadun Melayu & Islam dan Peradaban Nusantara. Makalah ditulis dalam Bahasa Melayu atau Inggeris.

Tujuan utama jurnal ini ialah untuk menyediakan saluran bagi menerbitkan karya penyelidikan yang dijalankan di Universiti Teknologi MARA dan lain-lain institusi.

Segala surat-menyurat mengenai makalah serta perkara yang berkenaan hendaklah dialamatkan kepada:

 

Ketua Editor

Jurnal Manuskrip Melayu dan Peradaban Serantau

Pusat Kajian Manuskrip Alam Melayu

Universiti Teknologi MARA

40450 Shah Alam, Selangor D.E. MALAYSIA

Tel: 603-55442650, Faks: 603-55442367

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it