Penyerahan

E-mail Print PDF

PROSEDUR  PENYERAHAN MANUSKRIP

Jurnal Manuskrip Melayu & Peradaban Serantau menerbitkan manuskrip yang ditulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Manuskrip yang diserahkan untuk diterbitkan dalam jurnal ini hendaklah karya asli yang belum pernah diterbitkan atau tidak dihantar serentak untuk pertimbangan oleh mana-mana penerbitan lain.

Manuskrip perlu ditaip selang dua baris, lajur tunggal dan saiz font 12 di atas kertas bersaiz A4 tidak melebihi 15 muka surat, hendaklah diserahkan melalui mel elektronik kepada Ketua Editor yang beralamat di

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Semua manuskrip perlu diserahkan melalui sistem atas talian ini.