Sidang Editor

E-mail Print PDF

Ketua Editor

 

Pisol Maidin (PhD)

Professor Madya,

Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, Universiti Teknologi MARA

 

Editor

 

Hasan Bahrom (PhD)

Professor Madya,

Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, Universiti Teknologi MARA Melaka


Huzaimah Ismail (PhD)

Professor Madya,

Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, Universiti Teknologi MARA

 

Muhammad Dani Abdullah (PhD)

Professor Madya,

Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, Universiti Teknologi MARA


Siti Khadijah Abdul Manan (PhD)

Pensyarah Kanan,

Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, Universiti Teknologi MARA


Mohd Afandi Mat Rani (PhD)

Pensyarah Kanan,

Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, Universiti Teknologi MARA

 

Editor Teknikal


Mohd Ashrof Zaki Yaakob

Pensyarah,

Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, Universiti Teknologi MARA

 

Mohammad Mahyuddin Khalid

Pensyarah,

Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, Universiti Teknologi MARA