Lembaga Penasihat

E-mail Print PDF

LEMBAGA PENASIHAT ANTARABANGSA

 

Prof. Dato' Dr Mahmood Zuhdi Abdul Majid

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

 

Prof. Dato’ Dr. Ismail Haji Ibrahim

Majlis Universiti Islam Malaysia (MUIM), Malaysia

 

Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh

Universiti Sains Malaysia

 

Prof. Dr Muhammad AS Abdel Haleem

University of London

 

Prof. Dr Diidin Hafidhuddin

Badan Amil Zakat Nasional, Indonesia

 

Prof Madya Dr Muhamad Rahimi Osman

Universiti Teknologi MARA, Malaysia

 

Prof Madya Dr Mohamed Azam Mohamed Adil

Universiti Teknologi MARA, Malaysia